Adelia Series; 6 x 6 Feet Bedframe (White and Black)