Adelia Series; 6 x 6 Feet Bedframe (Black and White)