Adelia Series; 4.5 x 6 Feet Bedframe (White and Black)